Хертек Мижит-Доржу Сегбеевич

Хертек Мижит-Доржу Сегбеевич

Мастер

Хертек Мижит-Доржу Сегбеевич (1915-1973) 1915 чылдың май 10-да Бай-Тайга кожуунга төрүттүнген. Биче чажындан ус-шеверлерден чонар-даш-биле шевер кылырынга өөренген. Ынчаарда ооң шиңгээдип алган чүүлдери кедизинде барып аңаа улуг ужур-дузалыг болган. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында, берге үеде, ооң сиилбип кылган чүүлдери бедик үнелелди алган. Оларның чамдыызы Тываның национал музейиниң фондузунда шыгжаттынган. 1972 чылда РСФСР-ниң уран чурулга талазы-биле И.Е. Репин аттыг Күрүне шаңналын тывыскан. Алган дөзү: Бай-Тайга – уран чүүлдүң кавайы. 

  • Список литературы, иное: Эртем-нептерелдиг үндүрүлге. – Кызыл, 2020. – 304 ар. Ар.201