Зоя Кыргысовнага төрүттүнген хүнү таварыштыр культура сайыдындан байыр чедириишкини

Зоя Кыргысовнага төрүттүнген хүнү таварыштыр культура сайыдындан байыр чедириишкини

Хүндүлүг ЗояКыргысовна!

Төрүттүнген хүнүңер таварыштыр сеткилимниң ханызындан изиг байырны чедирип тур мен.

Силернисалым-чаяанныг, бедик чүткүлдүг, чырык үзел-бодалдыг кижи деп билир бис.

Хөөмей-сыгытттың шинчилелинге  Силер бодуңарның бүгүчуртталганарны, чүрээңерни тураскаадып берип чоруур силер.

Хөй чылдар тургузунда Силерниң өөренип,шинчилеп үндүрген ажыл-ижиңер ам бо хүндехөгжум мөгейикчилериниң оруун чырыдып чоруур.

Силерниң үндезилептургускан делегей чергелиг эртем-шинчилел төву «Хөөмей» көвей чылдар тургузунда үре-түңнелдиг ажылдап чоруур.

Тывахөөмейниң хөгжүлдези, хөөмейжилерниң салым-чолу, келир үези дээш сагыш-човап чорууруңар, база тыва чоннуң сүлдезин, хей-аъдын көдүрүп чорууруңар дээш черге чедир Культура яамызы мөгейип тур.

Юбилейиңертаварыштыр быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, узун назынны йөрээп, ам-даа хөй эртем ажылдарын чырыкче үндүрериңерни сеткилимниң ханызындан  күзедим!

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың культура сайыды Алдар Тамдын


Поиск новостей

Метаданные новости

  • Дата: 3 марта 2015 г. 21:23
  • Разместил: Пресс-служба Министерства культуры Республики Тыва
  • Источник: http://culture.rtyva.ru/?p=1608>

Responsive image