Шойгу Күжүгет Серээевич (1921 – 2010)

Шойгу Күжүгет Серээевич – көскү күрүне ажылдакчызы, публицист, журналист. Ол 1921 чылдың сентябрь  24-те Тыва Арат Республиканың Барыын-Хемчик кожууннуң...