Бадра Иргит Үжүней-оглу (1910 – 1984)

Бадра Иргит Үжүней-оглу – прозачы, баштайгы чогаалчыларның бирээзи. Ол 1910 чылдың январь 26-да амгы Тываның Тес-Хем кожууннуң  Чыргаланды сумузунуң...