Таакпылажыры

#культурноенаследиетувы#традицииобычаи Эрте-бурунгу тываларга таакпылажыр чорук турган. Тыва чоннуң аас чогаалын ёзугаар алырга, эң баштай таакпылажыр чорук хам хамнаан черге...