Автор: Оралмаа Момбулай

ХЕНДИРБЕ СЫЙ ШАНЧАРЫ

Шагаа –ёзу-чаңчылдарның, сагыш-сеткил арыглаашкынының, кижизидилгениң байырлалы. Шагаа байырында чон улусчу оюн-тоглааны киирип, ооң утка-шынарын улам-на байлакшыдып келген. Оюн бүрүзү суму, арбан...